मेरा मेकअप कौड़ा तेल

मेरा मेकअप कौड़ा तेल……………………….
तिन्हां दे नखरे इतर फलेल।
मेरा मेकअप कौड़ा तेल।।
तिन्हां दे फफड़े मनीप्लांट।
मेरियां गल्लां गाजल़बेल ।।
तिन्हां स्खाये उडऩे दे गुर।
जिन्हां दे हत्थें थी गुलेल।।
मुस्कल चलणा वक्ते सोगी।
कदी सबेल, कदी कबेल।।
मिंजो तारे, तिसजो मोती।
खरे मुकददरां रच्चे खेल।।

www.vinodbhavuk.blogspot.com

Comments

comments